08-38 38 80 info@avenki.se

Systemförvaltning

Styrning och operativt ansvar för en plattform

Systemförvaltning innebär såväl ett operativt som ett affärsmässigt och finansiellt ansvar för en plattform. Det kräver en helhetsbild över kundens behov och krav samt en förståelse för hur man med interna och externa leverantörer styr leveranser för att möta affärskraven. 

Vi på Avenki har erfarenhet av uppdrag inom systemförvaltning, där vi ansvarat för följande områden:

Styrning/ledning:

 • Systemägarskap/systemansvar
 • Leverantörsstyrning med bl a avtals-, SLA-, och supportuppföljning
 • Kravhantering och business case för förbättring av affärsvärdet
 • Sponsorskap och styrgruppsdeltagande för implementationsprojekt
 • Genomförande av interna aktiviteter för att säkra leverans till kund

Operativt ansvar för plattform:

 • Operativt driftsansvar med framtagning av service improvement plans och aktivitetsplanering
 • Utrullning av nya releaser, uppgraderingar och funktionell utveckling av berörda system
 • Definition och framtagning av roadmap tillsammans med verksamheten och i linje med bolagets strategi
 • Riskbedömning och kontinuitetsplanering
 • Framtagning, uppföljning och analys av budget för utvecklings- och implementationsprojekt

Fler exempel på uppdrag inom systemförvaltning:

 • Insamling och prioritering av funktionella samt organisatoriska affärskrav och behov
 •  Stöttning av verksamheten för att klargöra och prioritera krav beroende på uppskattat affärsvärde
 • Översättning av tekniska krav till affärskrav för att förtydliga affärsnyttan
 • SPOC inom kundens verksamhet avseende beroende till andra system och funktioner (lokalt och globalt)
 • Upphandling och omförhandling av leverantörsavtal
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner