08-38 38 80 info@avenki.se

Om oss

Vi är konsulter som gör skillnad

Avenki levererar konsulttjänster inom förändringsledning och styrning i mötet mellan verksamhet och it. Vårt syfte är att allt vi gör i uppdragen ska bidra till att öka lönsamheten, effektivisera och utveckla kundens affär.

Vi är ett litet stabilt företag som har funnits sedan 2008 med professionella medarbetare som alla drivs av att göra skillnad hos kunden. Vi brinner för det vi gör och tar ansvar hela vägen.

Våra kunder är allt ifrån stora operatörer och banker till mindre tillväxtbolag, där vårt uppdrag är att skapa mervärden för deras användare och samhället i stort.

Vi har vårt ursprung från operatörs­världen. Den erfaren­heten har vi tagit vidare till banker och myndig­heter, och vi vill ta den vidare till andra branscher med liknande affärs­logik och teknik där vi ser att vi kan bidra i den digitala trans­forma­tionen och affärs­utveck­lingen.

Konsulter som gör skillnad
I en föränderlig värld

I en föränderlig värld

Vår värld kommer alltid att vara föränderlig, där våra kunder ligger i framkant vad gäller utvecklingen av digital kommunikation. De har ett samhällsansvar som vi är en del av.

I traditionella företag handlar digital­iseringen mycket om att kunna ta sig an ny teknik men också ha kunskap och erfaren­het av den legacy och de platt­formar som finns idag. En för­ståelse för gammalt och nytt blir en kritisk fram­gångs­faktor liksom behovet av att mötas i bryggan mellan teknik och affär.

Digitaliserings­projekt hos stora företag och organisa­tioner är ofta komplexa, kost­samma och förenat med risk. Man vill känna trygg­het, för­troende och ha någon att luta sig emot genom hela processen.

Styrkan av att kunna vara flera

Ibland engageras flera Avenki-konsulter inom samma uppdrag och arbetar tillsammans med tydliga roller – som ett lag i komplexa projektleveranser. 

Detta är en modell som vi inom Avenki använder fram­gångs­rikt och för­delarna är att kunna ha flexi­bilitet och till­gång till resurser som vi känner väl till med stor erfaren­het och kun­skap samt där vi känner att Avenki kan genom­föra en pro­fessionell leverans.

Säkerhetsklassning

Flera av Avenkis konsulter är SUA-klassade för att kunna genomföra leveranser hos de kunder och myndigheter som har särskilda krav på säkerhet.

Vår målsättning är att utföra våra uppdrag på ett bra och tryggt sätt – för er som kund och för oss som leverantörer.

Mejla eller ring oss så berättar vi mer.

Bengt Öquist

VD

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner