08-38 38 80 info@avenki.se

Våra tjänster

Vi levererar konsulttjänster inom förändringsledning och styrning i mötet mellan verksamhet och IT. Vi vill lämna efter oss ett värde som är integrerat i verksamheten. Vi vill se att allt vi gör i uppdragen bidrar till att öka lönsamhet, effektivisera eller utveckla kundens affär.

Våra kon­sulter har lång erfaren­­het av
projekt­ledning, system­­för­v­alt­­ning och led­nings­­arbete.

Projektledning

Det som skiljer oss på Avenki från andra projektledare är att vi antar utmaningen att driva komplexa projekt.

Vi kommer ofta in i projekt som har havererat, gått i stå, där det inte har fungerat, tekniskt eller personellt. Vi vågar vara lite obekväma, lyfta problemen på riktigt och sedan lösa dem. 

Vi har flerårig erfarenhet av medelstora och stora förändrings­projekt inom telekom, telefoni, IT och organisation.

 

Systemförvaltning

För en funger­ande system­för­valt­ning är det viktigt att tänka på att det inte bara handlar om IT. Det behövs även kunskap om verk­sam­het, infor­mations­system och infor­mations­hantering för att det ska bli bra. 

Systemförvaltning innebär förutom det operativa ansvaret över en plattform även att ha en helhetsbild över kundbehov och krav samt hur man med leverantörer styr leveranser för att möta affärskraven.

Vi på Avenki har gedigen erfarenhet av uppdrag inom systemförvaltning.

 

Ledarskap

För att säkerställa rätt rekrytering av en ledande position behöver våra kunder allt som oftast en interimslösning på ledande positioner. Det är välkänt att rekryteringar kan ta lång tid.

Under övergångsperioden erbjuder vi konsulter för roller som försäljningschef, operativ chef och VD.

Mejla eller ring oss så berättar vi mer.

Bengt Öquist

VD

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner