08-38 38 80 info@avenki.se

Projektledning

Projekt- och programledning

Komplexa uppdrag kräver rutinerade ledare

Vi driver projekt och program från ax till limpa genom breda kompetenser inom kravanalys, systemutveckling, kvalitetssäkring och förvaltning.

Avenkis konsulter tar ansvar för att, i samarbete med kund och externa leverantörer, leverera ett projektresultat som motsvarar kundens behov och önskemål och med en lösning som är kvalitetssäkrad. Vi arbetar operativt med inriktning på införande och integration samt i stora program och projekt inom IT och telekom.

Projektledare

Det som skiljer oss på Avenki från andra projektledare är att vi antar utmaningen att driva komplexa projekt. Vi vågar vara lite obekväma, lyfta problemen på riktigt och sedan lösa dem. Det kan handla om projekt som har havererat, gått i stå, där det inte har fungerat, tekniskt eller personellt.

Vi har flerårig erfarenhet av medelstora och stora förändrings­projekt inom organisation, telekom, telefoni, IT, bank och myndigheter.

När vi tar ansvaret för att genomföra ett projekt vet våra kunder att de får tillgång till konsulter med erfarenhet från nationella och internationella projekt, ledarskaps- och organisationsförändringar, strategi, personalhantering samt med bred teknisk kompetens.

Vi har jobbat som projektledare för både mottagande projekt och leveransprojekt. Det gör att vi kan arbeta med de flesta projektledningsmetoder, ta beslut och säkerställa att leveransen genomförs enligt avtal.

Genom dessa erfarenheter säkerställer våra konsulter att resultat uppnås och projekten drivs framåt.

Exempel på uppdrag som projektledare:

 • Senior projektledare
 • Delivery manager
 • System & service management
 • Problem management
 • Analyser av organisationer
 • Teamledare för utvecklingsteam
 • Kravinsamling, systemdesign och -specifikation
 • Kvalitetssäkring/quality assurance
 • Informationsanalys och -design
 • Analyser (kostnadsjämförelser, proof of concept, feasability studies)
 • Mentorskap och projektledarstöd
 • Utredare
 • Verksamhetsutvecklare

Projekt har framför allt genomförts inom:

 • Bank och finans
 • IT
 • Telekom
 • Kontaktcenter
 • Industri
 • Myndigheter

Programledare

Våra konsulter har erfarenhet av att leda program som: 

 • Integration av fusionerande företag
 • Integration av samgående divisioner
 • Försäljning av tillgångar/affärsenheter/divisioner/dotterbolag till en köpare som antingen integrerar objektet i sin verksamhet eller gör det till ett fristående företag.

Detta omfattar bl a hantering av:

 • Teknik
 • Processer
 • Uppdelning av:
  • Kunder och kundavtal
  • Leverantörsavtal
  • Stödsystem
 • Samordning av större delprojekt inom programmet

 

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner