08-38 38 80 info@avenki.se

Interimschef

Erfarna konsulter i ledande roller

För att säkerställa rätt rekrytering av en ledande position behöver våra kunder allt som oftast en interimslösning på ledande positioner. Det är välkänt att rekryteringar kan ta lång tid. Under övergångsperioden erbjuder Avenki de konsulter som behövs för att snabbt utveckla eller förvalta en organisation. Så ta stöd av oss som interimschefer.

Från försäljningschef till operativ chefsroll

Många konsulter hos oss på Avenki har lång erfarenhet av ledande positioner. Vår erfarenhet tar oss från försäljningschef till andra operativa chefsroller. Vi är vana vid chefsroller med direktrapporterande personal men också med chefsroller som leder verksamheten genom mellanchefer.

 

VD-roll

Ett par av våra konsulter har lång erfarenhet av VD-rollen från olika branscher. Du får en erfaren ledare med kort startsträcka som gör skillnad medan du rekryterar för en mer långsiktig lösning samtidigt som organisationen också levererar resultat.

Vi erbjuder:

  • Aktivt strategiskt kundarbete och försäljning
  • Affärsutveckling
  • Ledning inklusive personalansvar och projektstöd
  • Ansvar för budget och prognoser
  • Föredragande i styrelse, handlingsplaner, tillväxt, lönsamhet och organisation
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner