08-38 38 80 info@avenki.se

Så gör vi skillnad

Avenki är det lilla bolaget som erbjuder konsulter som vill göra skillnad. För våra kunder, för våra medarbetare och till och med för samhället i stort. Vi drivs av att vara bryggan mellan teknik och verksamhet samt skapa digitala kommunikationslösningar som i slutändan ger ett socialt mervärde för användarna.

Vi verkar främst inom data- och telekommunikation, ledarskap samt IT.
Våra erfarna konsulter har även erfarenhet från andra områden.

Fokus på ledarskap

Med fokus på ledarskap i våra uppdrag ger vi dig möjlighet att ligga långt framme med spjutkompetens.

Avenkis tydliga fokus på ledarskap genom våra uppdrag som interimschef, projektledning och systemförvaltning telefoni-, kommunikations- och systemintegration ger oss möjlighet att hela tiden ligga långt framme med spjutspetskompetens, vilket också bygger upp en djup förståelse för våra kunders verksamhet.

På så sätt får du som kund hjälp att nyttja de resurser som din verksamhet erbjuder fullt ut.

Bättre lönsamhet

Vi ser till att du med rätt resurser gör rätt saker i rätt tid med rätt kvalitet – nyckeln till din lönsamhet.

Vi vet att det är medarbetarna som är grunden för fram­gångs­rika projekt. Våra konsulter har därför ett brett kontakt­nät hos kunden vilket gör start­sträcka, för­ank­ring och över­läm­ning enklare. Och bättre. Vi tar alltid ansvar för hela upp­draget och lämnar inga lösa trådar.

Vi analyserar din verk­sam­het, säkrar hur du bör vara organiserad och hur du genom veder­tagna metoder skapar ordning och rätt besluts­underlag för din fort­satta verksamhet. Våra konsulter leder dina projekt eller din verk­sam­het på ett sätt som kommer att göra skillnad. 

Nöjdare kunder

Dina kunder vill betala för din kvalitet, din produktivitet och din lönsamhet så länge de är nöjda med det mervärde du skapar för dem.

Vi är selektiva i vilka vi anställer och vilka vi jobbar för. Det gör att vi får en tydlig match mellan uppdragsgivarens behov och våra konsulter. För oss är det viktigt att både kunden och konsulten får en utveckling i de uppdrag vi genomför tillsammans.

Vi säkrar det mervärdet genom vår långa erfarenhet av tjänste- och produktleveranser. Din och vår leverans kommer alltid att ske i tid.

Vi säkerställer att det blir som ni har tänkt er. Eller lite bättre.

Glada medarbetare

Glada medarbetare

Dina medarbetare skapar din verksamhet. Du och din ledning ger dem förutsättningar för att göra ett gott arbete.

Vi utvecklar och säkrar din verksamhet med processer som är effektiva för din verksamhet.

Vi coachar din ledning, vi utvecklar och strukturerar ditt ledningsarbete och säkrar era förutsättningar att ha glada medarbetare som vet när de gör ett bra arbete.

Mejla eller ring oss så berättar vi mer.

Bengt Öquist

VD

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner