08-38 38 80 info@avenki.se

Avenki önskar god jul

2022-12-19

Vänner, kunder och partners!

Nu när året lider mot sitt slut vill vi rikta ett stort tack till er för i år och ser fram emot ett gott samarbete även 2023. Vi önskar er en riktigt fridfull jul och ett bra avslut på ett år, som efter pandemins verkningar, återigen visade sig bli ett mycket ovanligt år.

I år väljer vi att stötta Ukraina genom UNHCR, som är Förenta nationernas organ för flyktingar. UNHCR har av FN fått uppdraget att leda och samordna de internationella insatserna till skydd av flyktingar världen över enligt Flyktingkonventionen och att finna lösningar på flyktingproblem.

Gåvobevis:

God jul och gott nytt år önskar vi er alla från oss på Avenki!